Workshop: : "Ik ben een wereldburger"

     * Doel: introduceren van deze methode in uw team.
    
     * Duur: 2-3 uur

     * Inhoud:
     - Wereldburgerschap.
     - Multiculturele klassen en respect.
     - Het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen.
     - De holistische benadering in leerlingbegeleiding.
     - De leerling als eigenaar van zijn eigen leven.

     * Kosten en afspraak: Neem contact op met Advies Pierrot.

     * De workshops worden gegeven door: Rénée Pierrot
     M.ed in de orthopedagogiek, docente Nederlands, counselor, zorgcoordinatorNIEUW! Seeing Me Web-App de digitale versie van:
"Ik ben een wereldburger".